DESTEK

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatlar değerlendirmek üzere BELBİM A.Ş.’ye gönderilecektir.

Elektronik posta ile başvurular info@belbim.istanbul elektronik posta adresine yapılabilecektir.

  1. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
  2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
  3. T.C. Kimlik Numarası Sorgulama