Bunları biliyor musunuz?

Temsilci: Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşunun adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Toplu Taşıma İşletmeleri: Toplu taşımacılık yapan kişi ya da tüzel kişilerdir.

Otomatik Dolum Makinesi’nden (ODM): ‘istanbulkart’ a elektronik para yüklemesi yapılabilen makinedir.

Dolum: ‘istanbulkart’ a elektronik para yüklemek veya abonman satın almaktır.

Tahsilat: Alınan bir hizmet/mal karşılığı karttaki elektronik para miktarının veya abonman hakkının düşülmesidir.

Bakiye: ‘istanbulkart’ ta mevcut elektronik para miktarıdır.

Elektronik Para: Kanunda elektronik para; elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elekronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.

Toplu Taşıma İşletmeleri: Toplu taşımacılık yapan kişi ya da tüzel kişilerdir.

IBAN bilgisi: İlgili banka hesabına ait ve TR ile başlan ve TR hariç 24 haneli tekil numara

‘istanbulkart’ Başvuru Merkezleri (İBM): Vatandaşların kişisel ‘istanbulkart’ başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği; İstanbul genelinde 22 noktada bulunan başvuru merkezleridir. ‘istanbulkart’ Başvuru Merkezleri görmek için tıklayınız.

Kullanıma Kapatma-Kart Kapattırma: Vatandaşların kişisel ‘istanbulkart’ larını kaybetmeleri durumunda, başkalarının kullanmasını engellemek için ve ‘istanbulkart’ın içindeki bakiyeyi korumak için ALO 153’ü arayarak kartı kullanıma kapattırmasıdır.

Usulsüz Kullanım Cezası Ve Usulsüz kullanım: Kişisel ‘istanbulkart’ ların kart sahibi haricinde 3. şahıslar tarafından kullanılmasıdır. Cezası ise; usulsüz kullanıldığı tespit edilerek kapatılan ‘istanbulkart’ ın tekrar çıkartılması için ödenen bedeldir. Bu bedel 1608 Sayılı Kanuna göre belirlenir. Kart sahipleri; kartlarını kaybetmeleri durumunda, kayıp beyanında bulunmazlar ise; kaybolan kartın usulsüz kullanımı dolayısıyla istenecek cezayı ödemekle yükümlüdür. Usülsüz kullanım cezai işlem bedelleri için tıklayınız.

Harcırah Bedeli: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personel içerisinden, 6245 sayılı Kanunun 48. Maddesi uyarınca; tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru ve mübaşir kadrolarında fiilen görev alanlar için düzenlenen kişisel ‘istanbulkart’ ların, Kurumlar tarafından ödenen geçiş bedelleridir.

Refakatli Kartı: Herhangi bir devlet hastanesinden alınmış %50 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan ve raporun ağır engelli bölümünde ‘evet’ ibaresi bulunan vatandaşlarımızın; toplu ulaşım araçlarında yanlarında bir kişi ile birlikte ücretsiz seyahat edebilmelerine olanak sağlayan Ücretsiz Karttır.

Validatör: Tanımlanmış parametrelere göre etkileşimde bulunduğu elektronik karta geçerlilik kontrolü yapan, belirlenen tarife miktarınca tahsilat yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu kayıt altına alan ve gelişmiş kullanıcı (yolcu ve şoför) ara yüzüne sahip akıllı cihazdır.
Son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren bilişim teknolojisi hayatın her alanına girerken bu arada para üzerinde de etkisini göstermeye başlamıştır. Para geçmişten günümüze pek çok evrim sürecinden geçmiştir. Başlangıçta malın malla değişimiyle başlayan ödeşmeler, çeşitli değerli madenlerin para olarak kullanılmasına, sonrasında temsili paralara, ardından kağıt paraya ve bir kayıt şeklinde tutulan banka parasına varacak şekilde değişimler göstermiştir. Bugün ise teknolojik değişimle uyumlu olacak şekilde paranın yaşadığı değişim, elektronik paranın ortaya çıkmasıdır. Elektronik para ödeme araçları içerisinde en yeni olanlardan biridir. Gelecekte kağıt paranın yerini alma potansiyeli bulunduğundan paranın yaşadığı evrim sürecinde hem gelişimi hem de muhtemel etkilerinin analiz edilmesi gerekir. 

Elektronik ödeme sistemleri teknolojideki sürekli değişim ve yeniliklerden etkilenmektedir. Bu nedenle elektronik ödeme sistemleri arasında kesin çizgilerle sınırları belirlenmiş bir ayrım yoktur. Özellikle elektronik para yeni gelişmeye ve kullanılmaya başlandığı için, gerçekleştirilen pilot bölge uygulamalarında da elektronik paranın kullanım amacı ve yorumlanması ülkeden ülkeye ve projeden projeye farklılık göstermektedir. Bu farklılık elektronik paranın tanımında da kendisini göstermektedir.